Digital Athenaeus
A. Meineke: Athenaei Deipnosophistae - Index Scriptorum

# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Note (Reference)
1058ApollodorusAtheniensisπερὶ Σώφρονοςγʹ77.281e

Vote your Kaibel reference:

7.14
7.15

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License