Loading, please wait...
Please wait...

Digital Athenaeus
A. Meineke: Athenaei Deipnosophistae - Index Scriptorum

Where Name='Herodotus'

# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3685Herodotusin rebus Lydiae exponendis profecit ex Xanthi Lydiacis1212.515e12.1112.11
12.11
12.11
12.11
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3686Herodotus11.19a1.33
1.34
Votei cap. 491.33
1.34
1.33 - 1.34
1.33 - 1.34
1.331.34
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3687Herodotus22.43c2.18IV 522.18
2.18
2.18
2.18
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3688Herodotus22.45a2.22
2.23
VoteI 1882.22
2.23
2.22 - 2.23
2.22 - 2.23
2.222.23
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3689Herodotus0


# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3690Herodotus33.78e3.15I 713.15
3.15
3.15
3.15
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3691Herodotus44.143f4.22
4.23
VoteI 1334.22
4.23
4.22 - 4.23
4.22 - 4.23
4.224.23
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3692Herodotus44.144a4.23I 1334.23
4.23
4.23
4.23
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3693Herodotus44.144b4.23
4.24
VoteI 1334.23
4.24
4.23 - 4.24
4.23 - 4.24
4.234.24
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3694Herodotus44.146a4.26
4.27
VoteVII 118 sq.4.26
4.27
4.26 - 4.27
4.26 - 4.27
4.264.27
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3695Herodotus44.146b4.27IX 1104.27
4.27
4.27
4.27
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3696Herodotus66.231d6.19II 1516.19
6.19
6.19
6.19
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3697Herodotus66.261c6.78II 173 sq.6.78
6.78
6.78
6.78
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3698Herodotus66.267e6.93
6.94
VoteVIII 105 sq.6.93
6.94
6.93 - 6.94
6.93 - 6.94
6.936.94
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3699Herodotus88.334e8.11IV 131 sq.8.11
8.11
8.11
8.11
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3700Herodotus99.396c9.54I 1839.54
9.54
9.54
9.54
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3701Herodotus99.400c9.62III 1089.62
9.62
9.62
9.62
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3702Herodotus99.400e9.63III 1089.63
9.63
9.63
9.63
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3703Herodotus99.401d9.64VII 1539.64
9.64
9.64
9.64
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3704Herodotus99.410c9.79II.1229.79
9.79
9.79
9.79
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3705Herodotus99.410e9.79II.1229.79
9.79
9.79
9.79
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3706Herodotus1010.427a10.28
10.29
VoteVI 8410.28
10.29
10.28 - 10.29
10.28 - 10.29
10.2810.29
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3707Herodotus1010.436e10.48VI 7510.48
10.48
10.48
10.48
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3708Herodotus1010.436f10.48
10.49
VoteVI 7510.48
10.49
10.48 - 10.49
10.48 - 10.49
10.4810.49
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3709Herodotus1010.438b10.50
10.51
VoteII 133, 17310.50
10.51
10.50 - 10.51
10.50 - 10.51
10.5010.51
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3710Herodotus1111.473c11.46III 2011.46
11.46
11.46
11.46
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3711Herodotus1111.486e11.72
11.73
VoteVII 7611.72
11.73
11.72 - 11.73
11.72 - 11.73
11.7211.73
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3712Herodotus1111.502b11.105
11.106
11.107
VoteV 8811.105
11.106
11.107
11.105 - 11.107
11.105 - 11.107
11.10511.10611.107
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3713Herodotus1212.517a12.12I 11712.12
12.12
12.12
12.12
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3714Herodotus1212.541b12.58VI 12612.58
12.58
12.58
12.58
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3715Herodotus1313.596c13.69II 134 sq.13.69
13.69
13.69
13.69
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3716Herodotus1313.596d13.69II 134 sq.13.69
13.69
13.69
13.69
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3717Herodotus1313.596e13.69
13.70
VoteII 134 sq.13.69
13.70
13.69 - 13.70
13.69 - 13.70
13.6913.70
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3718Herodotus1313.603a13.79
13.80
VoteI 13313.79
13.80
13.79 - 13.80
13.79 - 13.80
13.7913.80
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3719Herodotus1414.613b14.1I 21214.1
14.1
14.1
14.1
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3720Herodotus1414.627d14.23
14.24
VoteI 1714.23
14.24
14.23 - 14.24
14.23 - 14.24
14.2314.24
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3721Herodotus1414.640f14.47I 13114.47
14.47
14.47
14.47
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3722Herodotus1414.651e14.65I 19314.65
14.65
14.65
14.65
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3723Herodotus1515.701a15.60II 62, 13315.60
15.60
15.60
15.60
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3724HerodotusLyciusπερὶ σύκων33.75f3.8
3.9
Vote3.8
3.9
3.8 - 3.9
3.8 - 3.9
3.83.9
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3725HerodotusLyciusπερὶ σύκων33.78d3.153.15
3.15
3.15
3.15

Search Fields

Additional Output Fields

Examples of Combined Search Results

* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.626a-f)

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License