Loading, please wait...
Please wait...

Digital Athenaeus
A. Meineke: Athenaei Deipnosophistae - Index Scriptorum

Where Name='Apollodorus'

# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1033Apollodorusarithmeticus1010.418f10.1310.13
10.13
10.13
10.13
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1034Apollodorus(Adramyttenus)Παρθικῶνδʹ1515.682c15.2915.29
15.29
15.29
15.29
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1035ApollodorusAtheniensis22.65f2.722.72
2.72
2.72
2.72
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1036ApollodorusAtheniensis33.81f3.21
3.22
Vote3.21
3.22
3.21 - 3.22
3.21 - 3.22
3.213.22
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1037ApollodorusAtheniensis44.172f4.72
4.73
Vote4.72
4.73
4.72 - 4.73
4.72 - 4.73
4.724.73
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1038ApollodorusAtheniensis77.306a7.737.73
7.73
7.73
7.73
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1039ApollodorusAtheniensis1111.485d11.7011.70
11.70
11.70
11.70
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1040ApollodorusAtheniensis1111.497f11.9811.98
11.98
11.98
11.98
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1041ApollodorusAtheniensis1414.646a14.5414.54
14.54
14.54
14.54
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1042ApollodorusAtheniensis1414.648e14.59
14.60
Vote14.59
14.60
14.59 - 14.60
14.59 - 14.60
14.5914.60
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1043ApollodorusAtheniensisπρὸς τὴν Ἀριστοκλέους ἐπιστολὴν ἀντιγραφή1414.636f14.4014.40
14.40
14.40
14.40
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1044ApollodorusAtheniensisπερὶ τῶν Ἀθήνησιν ἑταιρίδων1313.586a13.5013.50
13.50
13.50
13.50
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1045ApollodorusAtheniensisπερὶ ἑταιρῶν1313.591c13.59
13.60
Vote13.59
13.60
13.59 - 13.60
13.59 - 13.60
13.5913.60
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1046ApollodorusAtheniensisidem liber respicitur1313.567a13.2113.21
13.21
13.21
13.21
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1047ApollodorusAtheniensisidem liber respicitur1313.583d13.45
13.46
Vote13.45
13.46
13.45 - 13.46
13.45 - 13.46
13.4513.46
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1048ApollodorusAtheniensisπερὶ ἐτυμολογιῶν1111.483a11.65quo respicitur 482e11.65
11.65
11.65
11.65
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1049ApollodorusAtheniensisἘτυμολογιῶνβʹ22.63c2.632.63
2.63
2.63
2.63
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1050ApollodorusAtheniensisἘτυμολογιῶνβʹ22.63d2.63
2.64
Vote2.63
2.64
2.63 - 2.64
2.63 - 2.64
2.632.64
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1051ApollodorusAtheniensisτῶν Ἐτυμολογουμένωναʹ1414.663a14.8314.83
14.83
14.83
14.83
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1052ApollodorusAtheniensisπερὶ θεῶν77.325b7.1267.126
7.126
7.126
7.126
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1053ApollodorusAtheniensisπερὶ θεῶν1313.571c13.2813.28
13.28
13.28
13.28
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1054ApollodorusAtheniensisπερὶ τοῦ κρατῆρος1111.501a11.10311.103
11.103
11.103
11.103
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1055ApollodorusAtheniensisπερὶ νεῶν καταλόγουεʹ33.82b3.22
3.23
Vote3.22
3.23
3.22 - 3.23
3.22 - 3.23
3.223.23
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1056ApollodorusAtheniensisπερὶ Σώφρονος33.89a3.36
3.37
Vote3.36
3.37
3.36 - 3.37
3.36 - 3.37
3.363.37
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1057ApollodorusAtheniensisπερὶ Σώφρονος77.309d7.837.83
7.83
7.83
7.83
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1058ApollodorusAtheniensisπερὶ Σώφρονοςγʹ77.281e7.14
7.15
Vote7.14
7.15
7.14 - 7.15
7.14 - 7.15
7.147.15
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1059Apollodoruscomicus11.3c1.41.4
1.4
1.4
1.4
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1060ApollodorusCarystiuscomicus1414.664a14.8414.84
14.84
14.84
14.84
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1061ApollodorusCarystiuscomicusΓραμματιδιοποιός77.280d7.12
7.13
Vote7.12
7.13
7.12 - 7.13
7.12 - 7.13
7.127.13
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1062ApollodorusCarystiuscomicusἹέρεια66.243d6.42
6.43
Vote6.42
6.43
6.42 - 6.43
6.42 - 6.43
6.426.43
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1063ApollodorusCarystiuscomicusΠροικιζομένη ἱματιόπωλις33.76a3.93.9
3.9
3.9
3.9
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1064ApollodorusCarystiuscomicusΣφαττομένη66.243e6.436.43
6.43
6.43
6.43
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1065ApollodorusGelouscomicusἈποκαρτερῶν0


# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1066ApollodorusGelouscomicusἈπολιποῦσα33.125a3.98
3.99
Vote3.98
3.99
3.98 - 3.99
3.98 - 3.99
3.983.99
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1067ApollodorusGelouscomicusΦιλάδελφοι ἢ Ἀποκαρτερῶν1111.472c11.43
11.44
Vote11.43
11.44
11.43 - 11.44
11.43 - 11.44
11.4311.44
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1068ApollodorusCyrenaeus1111.487b11.73
11.74
Vote11.73
11.74
11.73 - 11.74
11.73 - 11.74
11.7311.74
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1069Apollodorusmedicusπερὶ μύρων καὶ στεφάνων1515.675e15.1715.17
15.17
15.17
15.17
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1070Apollodorusmedicusπερὶ μύρων καὶ στεφάνων1515.675f15.17
15.18
Vote15.17
15.18
15.17 - 15.18
15.17 - 15.18
15.1715.18
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1071Apollodorusmedicusπερὶ μύρων καὶ στεφάνων1515.688e15.37
15.38
Vote15.37
15.38
15.37 - 15.38
15.37 - 15.38
15.3715.38
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1072Apollodorusπερὶ θηρίων1515.681d15.2815.28
15.28
15.28
15.28
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1073ApollodorusAtheniensisoratormultas dixit causas orationibus a Demosthene conscriptis1313.573b13.31
13.32
Vote13.31
13.32
13.31 - 13.32
13.31 - 13.32
13.3113.32

Search Fields

Additional Output Fields

Examples of Combined Search Results

* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.626a-f)

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License