DIGITAL ATHENAEUS

Digital Athenaeus
G. Kaibel: Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri 15

Book 14

Paragraph
61

ἐπὶ τούτῳ ἐλεγχθεὶς Σύρος καὶ δηχθεὶς σφόδρα ἀλλὰ μήν, ἔφη, παράκειται ἡμῖν ἐπὶ τῆς τραπέζης καὶ ψιττάκια· ἅπερ ἢν εἴπῃς παρὰ τίνι κεῖται, δώσω σοι οὐ χρυσέους δέκα στατῆρας κατὰ τὸν Ποντικὸν λεσχηνευτήν, ἀλλὰ τουτὶ τὸ ἔκπωμα. σιωπήσαντος δὲ τοῦ Δημοκρίτου ἀλλʼ ἐπεὶ ἀπορεῖς, ἔφη, ἐγώ σε διδάξω. Νίκανδρος μὲν Κολοφώνιος ἐν τοῖς Θηριακοῖς μνημονεύων αὐτῶν φησιν· φιττάκιʼ ἀκρεμόνεσσιν ἀμυγδαλέοισιν ὅμοια. γράφεται δὲ καί βιστάκια ...... ἀμυγδαλόεντα πέφανται. καὶ Ποσειδώνιος δὲ ἀπὸ τῆς στοᾶς ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Ἱστοριῶν γράφει οὕτως· φέρει δὲ καὶ τὸ πέρσειον Ἀραβία καὶ Συρία καὶ τὸ καλούμενον βιστάκιον· δὴ βοτρυώδη τὸν καρπὸν ἀφίησι λευκόφαιον ὄντα καὶ μακρόν, παρεμφερῆ τοῖς δακρύοις, δὴ ῥαγῶν τρόπον ἀλλήλοις ἐπιβάλλει, τὰ δʼ ἔνδον ἔγχλωρον καὶ τοῦ κωνίου τῶν στροβίλων ἧττον μὲν εὔχυμον, εὐώδη δὲ μᾶλλον. οἱ δὲ τὰ Γεωργικὰ συγγράψαντες ἀδελφοὶ ἐν τῷ γʹ γράφουσιν οὕτως· καὶ τὴν μελίαν καὶ τὴν τέρμινθον, δὴ νῦν πιστάκια οἱ Σύροι καλοῦσιν. καὶ οὗτοι μὲν διὰ τοῦ π πιστάκια ταῦτα ὠνόμασαν, δὲ Νίκανδρος δασέως φιττάκια, Ποσειδώνιος δὲ βιστάκια.
Kaibel Dialogi Personae
VLPIANVS

DEMOCRITVS

Alignment

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License